Algemene Informatie Lidmaatschap Vosdeel 16 06 20
PDF – 135,4 KB 2336 downloads
Aanmeldingsformulier junior leden190124
PDF – 460,4 KB 1234 downloads
Aanmeldingsfomulier aspirant leden190124
PDF – 427,2 KB 2473 downloads
Veiligheidsreglement
PDF – 91,0 KB 1334 downloads
Huishoudelijk regelement
PDF – 81,8 KB 1533 downloads
Nachricht für Deutsche Mitglieder[1264]
PDF – 100,6 KB 1066 downloads
Verlengen van Wapenverlof wm32-inlichtingenformulier
PDF – 42,8 KB 1230 downloads
Opzegformulier
PDF – 210,1 KB 1303 downloads
FAQ
PDF – 73,2 KB 1736 downloads
Contributie 2023 En 2024
PDF – 149,1 KB 382 downloads

Beste Kleiduivenschutter in spé,

 

Wij stellen het zeer op prijs dat je lid wilt worden van onze kleiduiven schietsportvereniging!

 

Aanmelden

Lid worden is voor iedereen mogelijk maar is daarmee niet vanzelfsprekend, je zult moeten laten blijken dat je met de juiste insteek lid wil worden. Dit vind plaats door het invullen van een aantal formulieren, het houden van een gesprek met een bestuurslid en gedrag en houding op de baan.

 

De eerste stap is het verstrekken van een aantal gegevens. Deze zijn te vinden onder het kopje https://www.devosdeel.nl/documenten Ben je ouder dan 18 jaar, dan maak je gebruik van het formulier voor aspiranten, ben je jonger dan 18 jaar het formulier voor junioren (waarvan een deel door je ouders wordt ingevuld). Naast deze formulieren ontvangen we ook graag een pasfoto.

 

Naast het aanmeldformulier moet er nog een vorm van verklaring omtrent je gedrag worden bijgevoegd. Dit kan verschillen per situatie:

 

Ben je in het bezit van een jachtakte: stuur dan een kopie van de geldige jachtakte.

Ben je al lid van de KNSA: stuur dan een kopie van je KNSA-Pas

Ben je jonger dan 16 jaar: dan is er geen aanvullend document nodig.

Geen van bovenstaande: dan moet je een originele verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Een VOG kun je online aanvragen en bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Let wel op dat je de juiste screeningsprofiel is aangekruist! (voor meer info, https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2013/aanvraag-vog-nog-vaak-onjuist/)

 

De volledig ingevulde formulieren met stukken graag sturen naar:

KSV de Vosdeel

p/a Kievitspeelweg 23

6005RL WEERT

 

Of maak een scan en mail naar: secretaris@vosdeel.nl Uiteraard moet ook het origineel bij ons in bezit komen!

 

Contributie

Je contributie dient voldaan te zijn voor dat wij je kunnen aanmelden, de kosten hiervoor zijn:

De contributie over 2023 inclusief entreegeld

Voor nieuwe leden die nog niet lid zijn van de KNSA: € 400,00

voor nieuwe leden die al lid zijn van de KNSA:€ 355,00

voor een nieuw lid die jonger is dan 18 jaar   € 160.00

 

Bij het aangaan van het lidmaatschap voor een jaar krijg je tien ronden kleiduiven aangeboden vanuit de vereniging. Zie ook hiernaast hoe de contributie verder is opgebouwd

 

Word je na 1 juli 2023 lid van onze vereniging dan is de contributie als volgt:

Voor nieuwe leden die nog niet lid zijn van de KNSA: € 275,00

voor nieuwe leden die al lid zijn van de KNSA:€ 252,50

voor een nieuw lid die jonger is dan 18 jaar   € 120,00

 

Je ontvangt dan geen tien ronden kleiduiven, maar vijf.

 

 

 

De contributie kan overgemaakt worden op:

ABN/AMRO 52 79 71 677 ter name van KSV de Vosdeel

IBAN: NL42ABNA0527971677 – BIC: ABNANL2A

 

Veder verloop lidmaatschap:

Het kan zijn dat op basis van de ingevulde formulieren, het gesprek of andere informatie het bestuur besluit om je niet toe te laten tot de vereniging, dan ontvang je 95% van het overgemaakte bedrag terug.

Wordt je wel toegelaten dan ben het eerste jaar aspirant lid. Dit betekend dat het bestuur dat jaar beoordeeld of je lid kan blijven. Ook hier wordt het besluit genomen op basis van eigen ervaringen en informatie die ons verstrekt wordt.

 

Graag zien we je aanmelding tegemoet!

Het bestuur van KSV de Vosdeel